Firmast

AS Elva E.P.T. asutati 1991.a. Turba tootmisega tegeletakse juba alates 1962.a., kui AS Elva E.P.T. eelkäija võttis tootmisse esimesed 30 ha raba Sangla soos. Käesolevaks ajaks on tootmisala kasvanud 630 hektarile.

1992.a. valmis Tartumaal, Sanglas turbapakketsehh, 2000.a. kevadel alustati 6000L kottide (Big Bale) tootmist.

Kuna AS Elva E.P.T. turbatsehh ei asu sadamate vahetus naabruses, eksporditakse enamus toodangust autotransporti kasutades. Samas on vastavalt tellija soovile võimalik turvast transportida merekonteineritega või laeva tekilaadungina Pärnu Sadamast. Tänaseks on Elva E.P.T-l rahulolevaid koostööpartnereid juba kaheksas Euroopa riigis.

2002.a. alustati erinevate metallitöödega. Hakati valmistama vaakumkogujat, esmalt oma tarbeks, hiljem, oskuste ja kogemuse kasvades, ka müügiks. Hetkel toodetakse erinevaid mehhanisme ja seadmeid peaaegu kõikide turba tootmises ettetulevate tööde tarbeks.

Täna töötab firmas 40 inimest.